DUBAI, UAE – SEPTEMBER 12: The Dubai desert trip in off-road car

DUBAI, UAE – SEPTEMBER 12: The Dubai desert trip in off-road car is major tourists attraction in Dubai on September 12, 2013 in Dubai, UAE